• LOL in cultuursensitief werken

    Met 3 Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ in Rotterdam, Nijmegen en de bovenregionale AWTJ Risicojeugd) is het ZonMw-project LOL in Cultuursensitief werken gestart.

Dit project heeft als doel:

- 8 extra LOL- trainers opleiden;
- De LOL-training 'cultuursensitief werken en vroegsignalering ggz- en lvb-problematiek migrantenjeugd' in 8 gemeenten
aanbieden aan 300 professionals uit de wijkteams en wijknetwerken;
- Doorontwikkeling van de Live Online Leren (LOL) training met: a. een module over risicojeugd en
b. ervaringsdeskundigheid van ouders (en jeugd).

Doel is dat na het volgen van de training:

- de bekendheid van de problematiek, behandelmogelijkheden en aanpak voor cultuursensitieve jeugd-GGZ- en LVB onder
professionals is vergroot, en de bejegening van migranten door hulpverleners is verbeterd zodat:
- sneller en eerder gesignaleerd wordt;
- er tijdig hulp geboden wordt door de juiste hulpverlener;
- het hulptraject voor jeugd en ouders afgerond wordt naar tevredenheid van hulpvrager/ouders en hulpverlener en na
afloop zo nodig in contact wordt gebleven.

Voor afname van de (voorlopig) GRATIS LOL training zie de flyer

Er is nog ruimte voor 1 trainer. Heeft u hiervoor interesse en/of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Kristel Logghe, landelijke projectleider EIF-project via mail of telefoon.

Voor meer informatie zie.