Stichting Voorlichters Gezondheid heeft -na het volgen van een train-de-trainer gegeven door Lucertis, i-psy en MEE Rotterdam- hun eigen werkvormen en materialen ontwikkeld voor de psycho-educatie aan migrantenouders. Drie spellen/quiz’en, over achtereenvolgens Autisme, Gedragsstoornissen (waaronder ADHD) en LVB, werden ingezet in 4 voorlichtingsbijeenkomsten, gegeven op 25 lokaties aan totaal bijna 500 migrantenouders in Rotterdam. Uit onderzoek van de Easmus Universiteit blijkt de voorlichting significant effectief: na de voorlichting is het kennisniveau toegenomen.