• Vertel u mij eens iets meer...

Als professional in zorg, welzijn en de wijk bent u in contact met mensen uit verschillende culturen en met diverse religieuze achtergronden. Verschillen in cultuur en achtergrond kunnen invloed hebben op communicatie en interpretatie, waardoor gesprekken ongemakkelijk zijn en miscommunicatie kan ontstaan. Met onbegrip en niet opvolgen van adviezen tot gevolg wat in hulpverlening voor lastige situaties kan zorgen. Om u als hulpverlener hulp te bieden schreef dr. Cor Hoffer, antropoloog en socioloog, onlangs het boek Vertelt u mij eens iets meer… over cultuursensitief werken in (gezondheids)zorg en welzijnswerk.
In dit boek worden praktische tips gegeven hoe de professional hierbij te werk kan gaan. Er wordt beschreven welke invloed cultuur en levensbeschouwing hebben op zorg en welzijn. Het kan gaan om hindoeïstische rituelen, islamitische medische ethiek of de wens van sommige reformatorisch-christelijke en antroposofische ouders om hun kinderen niet te laten vaccineren tegen mazelen. Uitgangspunt is dat het niet zozeer gaat om kennis van specifieke culturele en levensbeschouwelijke verschijnselen, maar meer om de belevingswereld van de individuele patiënt of cliënt. Ook worden suggesties gedaan voor deskundigheidsbevordering.

Het boek is voor € 22,50 te bestellen via deze link