Stichting Voorlichters Gezondheid heeft -na hierin opgeleid te zijn door Lucertis, i-psy en MEE Rotterdam- hun eigen werkvormen en materialen ontwikkeld voor de psycho-educatie aan migrantenouders. Drie spellen/quiz’en, over achtereenvolgens Autisme, Gedragsstoornissen (waaronder ADHD) en LVB, werden ingezet in 4 voorlichtingsbijeenkomsten, gegeven op 25 lokaties aan totaal bijna 500 migrantenouders in Rotterdam. Uit onderzoek van de Easmus Universiteit blijkt de voorlichting significant effectief: na de voorlichting is het kennisniveau toegenomen.

Heeft u interesse in deze manier van voorlichten en wilt u mogelijk ook zelf deze methodieken inzetten in uw voorlichtingsactiviteiten? Meldt u dan nu aan voor de laatste! Train-de-Trainer bijeenkomst in januari door een mail te sturen aan Kristel Logghe: k.logghe@multivation.nl of tel: 06 23753471.