Op 29 november nemen ruim 100 jeugdzorg professionals deel aan de Masterclas in het Akoesticum in Ede. Na een inleiding door prof.dr. Frank Kortmann, em. Hoogleraar Transculturele Psychiatrie aan de Radboud Universiteit Nijmegen worden 2 workshopronden gehouden met 6 verschillende workshops. Frank Kortmann gaat in op de culturele competenties die nodig zijn voor:

  1. het aangaan en onderhouden van een vertrouwelijke werkrelatie met cliënten en hun systeem uit een andere cultuur
  2. het in kaart brengen van hun problemen ('diagnostiek in ruime zin)
  3. het uitvoeren van professionele interventies die voldoende aansluiten bij hun verwachtingen om de therapietrouw te bevorderen.

In de workshops worden diverse onderwerpen behandeld, uiteenlopend van de identiteitsvorming van migrantenjeugd in samenhang met psychische problemen, jeugd-ggz voor vluchtelingen en asielzoekers, herkennen en omgaan met lvb bij migrantenjeugd, live online leren, de school als vindplaats als methodiek van vroege observaties en kortdurende hulptrajecten tot de inzet van muziektherapie. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk, alle sessies zitten vol, wel kunt u op de wachtlijst worden geplaatst.

Voor meer informatie zie het programma.