6 maart 2017

Studiedag ‘Communiceren over Kindermishandeling’

Recent onderzoek van de Jongerentaskforce en TNO laat zien dat 45,4% van alle kinderen in groep 7 & 8 ingrijpende gebeurtenissen heeft meegemaakt zoals echtscheidingen of langdurig pesten. Meer dan een kwart heeft te maken gehad met één of meerdere vormen van kindermishandeling.

Lees meer
26 november 2016

Laatste kans om deel te nemen: Train-deTrainer Psycho-Educatie Migrantenouders

Stichting Voorlichters Gezondheid heeft -na hierin opgeleid te zijn door Lucertis, i-psy en MEE Rotterdam- hun eigen werkvormen en materialen ontwikkeld voor de psycho-educatie aan migrantenouders.

Lees meer
26 november 2016

Masterclass Interculturele psychiatrie en jeugd-GGZ voor kwetsbare migrantenjeugd

Op 29 november nemen ruim 100 jeugdzorg professionals deel aan de Masterclas in het Akoesticum in Ede. Na een inleiding door prof.dr. Frank Kortmann, em. Hoogleraar Transculturele Psychiatrie aan de Radboud Universiteit Nijmegen worden 2 workshopronden gehouden met 6 verschillende workshops.

Lees meer
19 juni 2016

Learnings and results of the EIF-project

Check here the learnings and results of the EIF-project which will be presented during EUPHA’s 6th European Conference on Migrant and Ethnic Minority health in Oslo.

Lees meer
9 april 2016

Vertel u mij eens iets meer…

Als professional in zorg, welzijn en de wijk bent u in contact met mensen uit verschillende culturen en met diverse religieuze achtergronden.

Lees meer
9 april 2016

Train-de-trainer Psycho-educatie migrantenouders

Stichting Voorlichters Gezondheid heeft -na het volgen van een train-de-trainer gegeven door Lucertis, i-psy en MEE Rotterdam- hun eigen werkvormen en materialen ontwikkeld voor de psycho-educatie aan migrantenouders. Drie spellen/quiz’en, over achtereenvolgens Autisme, Gedragsstoornissen (waaronder ADHD) en LVB, werden ingezet in 4 voorlichtingsbijeenkomsten, gegeven op 25 lokaties aan totaal bijna 500 migrantenouders in Rotterdam. Uit... Lees meer
9 april 2016

LOL in cultuursensitief werken

Met 3 Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ in Rotterdam, Nijmegen en de bovenregionale AWTJ Risicojeugd) is het ZonMw-project LOL in Cultuursensitief werken gestart.

Lees meer
26 november 2015

Wethouders op de bres voor snelle hulp aan kwetsbare (migranten)jeugd

Wethouders op de bres voor snelle hulp aan kwetsbare (migranten)jeugd Het congres werd met een persoonlijke noot geopend door wethouder Bert Frings van de gemeente Nijmegen. De wethouder benadrukte dat 1 persoon het verschil kan maken voor de toekomst van een jongere, zoals hij zelf had ervaren door steun van zijn meester Spek. Bert Frings,... Lees meer
23 november 2015

Artikel Gelderlander over EIF Congres

Congres Nijmegen: Snel problemen signaleren bij migrantenjeugd Artikel Gelderlander over EIF Congres Lees meer
18 november 2015

Zorg, onderwijs en ouders samen voor gepaste zorg

Ouders, zorg en ouders samen voor gepaste zorg Meer focus op wat een kind kan in plaats van wat een kind heeft en meer gepaste zorg voor kinderen met druk, impulsief gedrag of aandachtsproblemen. Dat is het uitgangspunt van het ‘Plan van Aanpak Gepaste Zorg’ dat een groot aantal organisaties uit de zorg en het onderwijs, de... Lees meer