17 november 2015

Vier gemeenten verbeteren toeleiding zorg voor migrantenjeugd

Op donderdagmiddag 19 november 2015 vindt in Nijmegen met ca 200 professionals uit 34 gemeenten het afsluitende congres plaats van het EIF Congres.

Lees meer
15 november 2015

Van Rijn schaft ouderbijdrage jeugdhulp af

Van Rijn schaft ouderbijdrage jeugdhulp af Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) schaft de ouderbijdrage in de jeugdhulp af per 1 januari 2016. De ouderbijdrage bestaat al jaren en is overgenomen in de Jeugdwet die sinds dit jaar van kracht is. Onderzoek laat zien dat de regeling niet voldoende werkt. De Tweede Kamer had Van Rijn... Lees meer
9 november 2015

Verzoek Jeugdplatform Amsterdam

Verzoek Jeugdplatform Amsterdam Sofia Mansouri en Betul Tan, studenten Pedagogiek aan de HAN zijn bezig met hun afstudeeropdracht voor het Jeugdplatform Amsterdam. Zij doen onderzoek naar jongeren en ouders met een Turks/Marokkaanse achtergrond, die te maken hebben (gehad) met jeugdhulp. De vraag hoe het Jeugdplatform deze doelgroep nog beter kan benaderen en betrekken, zodat ook... Lees meer
9 november 2015

VNG Magazine

Advertentie GGZ Migrantenjeugd in het VNG magazine De advertentie in het VNG Magazine van 6 november 2015 Lees meer
5 november 2015

Gemeente Rotterdam – Online School

Gemeente Rotterdam - Online School Een korte video toont de verschillende mogelijkheden van het Live online Leren en de kansen die deze lesmethoden biedt Onderstaande korte film biedt u een kijkje in de online training: Lees meer
31 oktober 2015

Nieuws over het congres

Nieuws over het congres Resultaten promotieonderzoek Met veel plezier kondigen we aan dat dr. Marcia Adriaanse de resultaten presenteert van haar onderzoek waarop zij op 2 oktober j.l. promoveerde aan het VUmc. Uit dit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren, waarvan minimaal één ouder in het buitenland is geboren meer gedragsproblemen en psychotische ervaringen hebben... Lees meer
4 oktober 2015

Aanleiding

Geen stempel, geen drempel Verbeteren toegang en participatie jeugd-ggz voor kwetsbare (migranten)jeugd Aanleiding Uit diverse onderzoeken en advies van de Gezondheidsraad (2012) blijkt dat migrantenjeugdigen evenveel als of vaker dan autochtone jeugdigen te maken hebben met psychische en lvb (licht verstandelijke beperking) problematiek. Tegelijkertijd krijgen zij naar verhouding minder vaak en/of later dan autochtone jongeren... Lees meer