LOL Trainingen

U kunt zich nu nog aanmelden voor de online training op het gebied van vroegsignalering ggz- en lvb-problematiek bij migrantenjeugd en cultuursensitief handelen.

Doel is dat na het volgen van de training:

• sneller en eerder gesignaleerd wordt;
• er tijdig hulp geboden wordt door de juiste hulpverlener;
• het hulptraject voor het kind en ouders afgerond en afgesloten wordt naar tevredenheid van hulpvrager / ouders en hulpverlener.

 

De training is in zijn geheel online te volgen. In de live online leren school heeft de deelnemer toegang tot het lesmateriaal, onderverdeeld in 4 thema’s:

• Thema 1: Cultuursensitief werken - bejegening
• Thema 2: Cultuursensitief werken - communicatieve vaardigheden
• Thema 3: Vroegsignalering GGZ problematiek (autisme, AD(H)D, gedragsstoornissen, angststoornis en trauma’s)
• Thema 4: Vroegsignalering LVB problematiek

 

Bij ieder thema zit een live online sessie van 1,5 uur. De deelnemers krijgen via de computer live les van de trainer. De gehele training wordt gestart met 1 introductiebijeenkomst (ook online) en afgesloten met een sessie waarin de verschillende onderdelen samenkomen.

Nieuw zijn de 2 verdiepingssessies over risicojeugd. Hierin wordt ingegaan op straatcultuur en social media (1) en op multi problem gezinnen (2). Deze sessies zijn ontwikkeld door Lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit van Hogeschool Leiden (1) en forensisch psychiatrische instelling Intermetzo (2).

Check de vernieuwde flyer hier.

Ondersteunend aan de live sessies is een deel van de content beschikbaar via zelfstudie modules (e-learning) die de deelnemers in voorbereiding op de live sessies zelfstandig kunnen doorlopen. In aanvulling daarop zijn in de online school documenten, filmpjes, enquêtes, opdrachten, discussiefora klaargezet en worden coaching, intervisie sessies en spreekuren aangeboden. De live sessies zijn met name gericht op het vertalen van het geleerde naar de praktijk, en het bespreken en oefenen met casuïstiek. Accreditatie is geregeld.

Voor meer informatie neem contact op met Kristel Logghe, landelijke projectleider EIF-project: k.logghe@multivation.nl of 06-23753471.

 

Onderstaande korte film biedt u een kijkje in de online training: