•  Masterclass Ede

Op deze pagina vindt u informatie over de Masterclass interculturele psychiatrie en jeugd-ggz ten behoeve van kwetsbare migrantenjeugd. Deze Masterclass is georganiseerd op 29 november in het Akoesticum in Ede voor 120 professionals uit de jeugdhulp (SWT, CJG, ggz etc).

Het programma van de Masterclass vindt u hier.

 

Lezing Prof. Dr. Frank Kortmann over culturele competenties en de PPT’s van de workshops die gegeven zijn:

De lezing van prof.dr. Frank Kortmann vindt u hier. Prof.dr. Frank Kortmann is emeritus Hoogleraar Psychiatrie en Transculturele Psychiatrie aan de Radboud Universiteit Nijmegen

In zijn lezing behandelde hij de culturele competenties die nodig zijn voor:

  1. het aangaan en onderhouden van een vertrouwelijke werkrelatie met cliënten en hun systeem uit een andere cultuur
  2. het in kaart brengen van hun problemen ('diagnostiek in ruime zin)
  3. het uitvoeren van professionele interventies die voldoende aansluiten bij hun verwachtingen om de therapietrouw te bevorderen.

Meer informatie over het boek 'Culturele competenties in psychiatrie en psychologie’ van prof.dr. Frank Kortmann en informatie over bestellen vindt u hier.

Workshop  Live Online Leren in cultuursensitief werken en vroegsignalering lvb- en ggz-problematiek. Zie PowerPoint.

Workshop  Herkennen en omgaan met jongeren met een LVB van allochtone afkomst. Zie PowerPoint.

Workshop Identiteitsvorming bij migrantenjongeren in samenhang met psychische problemen: introductie van het Cultureel Venster Jeugdhulpverlening (CVJ) als praktische methode van cultuursensitief werken. Zie PowerPoint.

Workshop  Jeugd-ggz voor vluchtelingenkinderen. Zie PowerPoint.